نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 22 خرداد 1403 ساعت 11:49 https://www.naftema.com/video/165579/همه-اموال-بابک-زنجانی-کشف-عودت-داده -------------------------------------------------- عنوان : همه اموال بابک زنجانی کشف و عودت داده شد -------------------------------------------------- سخنگوی قوه قضاییه: در پرونده بابک زنجانی همه اموالی که از کشور خارج کرده بودند شناسایی، کشف و عودت داده شد. متن :