نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 22 مهر 1400 ساعت 11:19 https://www.naftema.com/gallery/140170/1/تغییر-هیئت-مدیره-پتروشیمی-اصفهان -------------------------------------------------- عنوان : تغییر در هیئت مدیره پتروشیمی اصفهان -------------------------------------------------- متن :