نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 9 آذر 1400 ساعت 8:06 https://www.naftema.com/news/141719/جدول-پخش-مدرسه-تلویزیونی-سه-شنبه-۹-آذر -------------------------------------------------- عنوان : جدول پخش مدرسه تلویزیونی سه شنبه ۹ آذر -------------------------------------------------- بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی سه شنبه ۹ آذر مشخص شد. متن :  به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "،     آموزش و پرورش برنامه مدرسه تلویزیونی برای روز سه شنبه ۹ آذر ماه در تمام مقاطع را مشخص کرد. شبکه آموزش: فنی و حرفه‌ای و کاردانش: ساعت٨:۰۰تا ۸:۳۰ رایانه - پایه ۱۰- شاخه فنی و حرفه‌ای ساعت٨:٣٠ تا ۹:۰۰ کشاورزی - پایه ۱۰- شاخه فنی و حرفه‌ای ۶پایه ابتدایی: ساعت۱۴:۰۰ تا ١۴:۲۵ فارسی و نگارش پایه اول ساعت ١۴:۲۵تا۱۴:۵۰ بازی و ریاضی پایه دوم ساعت ۱۴:۵۰تا ۱۵:۱۵ فارسی و نگارش پایه سوم ساعت۱۵:۱۵تا۱۵:۴۰ بازی و ریاضی پایه چهارم ساعت ۱۵:۴۰تا۱۶:۰۰ بازی و ریاضی پایه ششم متوسطه اول: ساعت ۱۶:۰۰تا ۱۶:۲۵ مطالعات اجتماعی پایه هفتم ساعت۱۶:۲۵تا۱۶:۵۰ مطالعات اجتماعی پایه هشتم ساعت ١۶:۵۰ تا ۱۷:۱۰ مطالعات اجتماعی پایه نهم ساعت ۱۷:۱۰تا ۱۷:۳۰ عربی پایه هشتم متوسطه دوم:  ساعت ١۷:۳۰تا۱۷:۵۰ ریاضی سه- پایه ۱۲- رشته علوم تجربی  ساعت۱۷:۵۰تا ١۸:۱۰ شیمی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی ساعت ۱۸:۱۰تا ۱۸:۳۵ ریاضی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی ساعت ۱۸:۳۵ تا ۱۹:۰۰ شیمی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک شبکه قرآن: ساعت۸ اخلاق اسلامی ۲رشته علوم ومعارف اسلامی ساعت۸:۳۰ تاریخ اسلام ۲رشته علوم ومعارف اسلامی. ساعت۱۱ درس هدیه‌های آسمانی پایه چهارم دبستان ساعت۱۱:۲۰ درس آموزش قرآن پایه چهارم دبستان ساعت ۱۵ درس عربی و زبان قرآن ۲ مشترک تمام رشته‌ها ساعت۱۵:۳۰ درس پیام‌های آسمانی پایه هشتم