نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 13 مهر 1399 ساعت 10:41 https://www.naftema.com/video/128480/پتروشیمی-ها-شاگرد-اول-نیما -------------------------------------------------- عنوان : پتروشیمی‌ها؛ شاگرد اول نیما -------------------------------------------------- متن :