نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 9 دی 1400 ساعت 12:49 https://www.naftema.com/news/142736/اعتصاب-کارگران-پتروشیمی-متانول-کاوه -------------------------------------------------- عنوان :  اعتصاب کارگران پتروشیمی متانول کاوه  --------------------------------------------------  صدای اعتصاب کارگران پتروشیمی متانول کاوه به گوش مسئولین شهرستان دیر رسید. متن :  به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "،   از تاریخ ۷دی ماه ۱۴۰۰ بعد از پرداخت حقوق کارگران پتروشیمی متانول کاوه ، کارگران بخاطر پرداخت حقوق کم   اعتصاب کردن و مسئولین پس از شنیدن صدای اعتصاب کارگران ، فرماندار و رئیس اداره کار و دستگاه های امنیتی شهرستان برای رسیدگی به مشکلات حقوقی کارگران  وارد شرکت پتروشیمی  متانول کاوه شدند و با حضور در بین کارگران از نزدیک مشکلات حقوقی آنها را دیدند و شنیدند . مسئولین بعد از بازدید از واحدها و دیدن فیش حقوقی کارگران ، قول پیگیری و رفع این مشکل را دادند . کارگران شرکت پتروشیمی متانول کاوه کمترین حقوق اداره کار را دریافت میکنند. حالا کارگران شرکت پتروشیمی متانول کاوه چشمشان به دستان یاری و پیگیری مسئولین شهرستان دیر و استان بوشهر میباشد. منبع: دیر خبر