نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 28 آبان 1401 ساعت 15:23 https://www.naftema.com/gallery/150269/1/زمانبندي-پرداخت-سود-پتروشیمی-تخت-جمشید -------------------------------------------------- عنوان : زمانبندي پرداخت سود پتروشیمی تخت جمشید -------------------------------------------------- متن :