نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 2 بهمن 1399 ساعت 9:42 https://www.naftema.com/gallery/132296/1/پالایش-گاز-بیدبلند-خلیج-فارس-یک-نگاه -------------------------------------------------- عنوان : پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس در یک نگاه -------------------------------------------------- متن :