نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 1 آذر 1400 ساعت 11:59 https://www.naftema.com/gallery/141403/1/آمريكا-كدام-كشورها-بدهكار -------------------------------------------------- عنوان : آمريكا به كدام كشورها بدهكار است؟ -------------------------------------------------- متن :