نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 28 شهريور 1400 ساعت 15:43 https://www.naftema.com/gallery/139442/1/گام-دوم-عرضه-مستقیم-محصولات-دیزلی-ایرانول -------------------------------------------------- عنوان : گام دوم عرضه مستقیم محصولات دیزلی ایرانول -------------------------------------------------- نظر به استقبال گسترده و بینظیر مصرف کننده گان محصولات دیزلی ایرانول D۱۷۰۰۰ پلاس و D۷۰۰۰ از عرضه مستقیم این محصولات با قیمت مصرف کننده در بندر امام خمینی (ره) طی هفته گذشته، در راستای کمک به ناوگان حمل و نقل عمومی کشور، طرح فروش این محصولات اینبار در پایانه شهید رجایی بندر عباس از امروزآغاز شد. متن :