نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 30 آبان 1400 ساعت 13:47 https://www.naftema.com/video/141369/لوله-های-گوی-شناور-یا-spm-خلیج-همیشه-فارس -------------------------------------------------- اختصاصی"نفت ما"؛ عنوان : لوله های گوی شناور یا spm در خلیج همیشه فارس تصویر :محسن میرزایی -------------------------------------------------- گوی شناور (SPM) یا همان بویه هایی شناور که ازطریق انکر ( لنگر ) در دریا قرارگرفته، امکان جابجایی محموله های مایع مانند فرآورده های نفتی (میعانات) برای کشتی های نفتکش را فراهم می کند. متن :  به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "،   تاسیسات (SPM) می توانند میعانات را به کشتی هایی با ظرفیت عظیم مانند VLCC را حمل کنند. در واقع گوی شناور یا SPM جهت تسریع و سرعت دهی عملیات بارگیری و صادرات نفت خام و فرآورده های نفتی در نقاط مهم که امکان احداث تاسیسات و زیرساخت اسکله های بزرگ وجود ندارد، اقتصادی و مقرون به صرفه بوده و گزینه ای مناسب و کاربردی برای تحقق این امر در صنعت نفت محسوب می شود.