نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 24 دی 1400 ساعت 9:14 https://www.naftema.com/gallery/143123/1/دو-اقدام-بازنشستگان-صنعت-نفت -------------------------------------------------- عنوان : دو اقدام برای بازنشستگان صنعت نفت --------------------------------------------------   توئیت عبدالحسین بیات، رئیس هیات رئیسه صندوق ‌های بازنشستگی صنعت نفت    متن :