نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 5 اسفند 1399 ساعت 9:04 https://www.naftema.com/gallery/133223/1/درخواست-فوری-قرنطینه-خوزستان -------------------------------------------------- عنوان : درخواست فوری برای قرنطینه خوزستان -------------------------------------------------- درخواست فوری رؤسای بیمارستان های اهواز برای قرنطینه دو هفته ای خوزستان با هدف کنترل شیوع کرونا متن :