نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 23 دی 1400 ساعت 10:24 https://www.naftema.com/report/143114/آیا-علی-عسگری-مدیرعاملی-هلدینگ-خلیج-فارس-استعفا-داده -------------------------------------------------- عنوان : آیا علی عسگری از مدیرعاملی هلدینگ خلیج فارس استعفا داده است؟ -------------------------------------------------- پیرو پیگیری خبرنگار نفت ما موضوع استعفا علی عسگری در هاله ای از ابهام قرار دارد و فضا در هلدینگ خلیج فارس به شدت غبار آلود است. متن :  به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "،  علی رغم تکذیب خبر استعفای علی عسگری در خبرگزاری ها پیگیری ها از هلدینگ خلیج فارس نشان می دهد فضا در هلدینگ خلیج فارس به شدت غبار آلود است. طی چند روز گذشته واکنش افکار عمومی به انتصاب علی عسگری به عنوان مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس بسیار سنگین بوده است و همه جناح ها و گروه ها در مخالفت از این انتصاب یکدست و یکرنگ بوده اند.  اینکه چه اتفاقی در انتظار هلدینگ خلیج فارس است باید منتظر ماند و دید.