نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 26 دی 1400 ساعت 15:53 https://www.naftema.com/gallery/143213/1/ارزش-سهام-عدالت-۲۶-دی-ماه -------------------------------------------------- عنوان : ارزش سهام عدالت در ۲۶ دی‌ماه -------------------------------------------------- ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، ۰.۸درصد کاهش یافت. متن :  به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "،    ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴۹۲هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۱ میلیون و ۸۸۶هزار تومان، ۲۲ میلیون و ۳۹۲هزار تومان و ۱۱ میلیون و ۲۳هزار تومان رسید. ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۷ میلیون و ۱۳۱هزار تومان رسیده است.