نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 3 آذر 1400 ساعت 9:42 https://www.naftema.com/video/141495/طنز-نفت-خوار-واقعی-پیدا -------------------------------------------------- عنوان : طنز/ نفت خوار واقعی پیدا شد -------------------------------------------------- متن :