نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 30 آبان 1401 ساعت 8:11 https://www.naftema.com/gallery/150297/1/پتروشیمی-پارس-تعمیرات-اساسی-می-رود -------------------------------------------------- عنوان : پتروشیمی پارس به تعمیرات اساسی می رود -------------------------------------------------- متن :