نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 30 خرداد 1401 ساعت 12:10 https://www.naftema.com/video/146544/گزارش-میدانی-نفت-بازار-آشفته-افسار-گسیخته-روغن-موتور -------------------------------------------------- عنوان : گزارش میدانی نفت ما از بازار آشفته و افسار گسیخته روغن موتور -------------------------------------------------- متن :