نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 3 دی 1399 ساعت 20:40 https://www.naftema.com/news/131441/گاز-پتروشیمی-قطع-می-شود -------------------------------------------------- خبر "نفت ما"تائید شد، عنوان : گاز پتروشیمی ها قطع می شود -------------------------------------------------- با توجه به برودت هوا و احتمال افزایش مصرف گاز، خوراک پتروشیمی ها در ابتدای هفته قطع می شود. متن : به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "،با توجه به کاهش دمای هوا در هفته آینده خبرنگار نفت ما از فعالین  پتروشیمی کسب اطلاع کرد که از قطع گاز پتروشیمی ها در ابتدای هفته آینده خبر دادند.   گفته می شود قطع گاز پتروشیمی ها ضرر سنگینی را متوجه این صنعت ارزش آفرین خواهد کرد.   قطع گاز منجر شده تا بسیاری از پتروشیمی ها به ویژه متانول سازها اورهال اجباری را تجربه کنند.   با توجه به اینکه خوراک پتروشیمی های کشور حدود ۷ درصد از تولید گاز را مصرف می کنند، با کمی صرفه جویی و کاهش ۵درصدی مصرف در بخش خانگی و ادارات دولتی می توان مانع قطعی خوراک پتروشیمی ها شود چرا که با قطعی احتمالی خوراک پتروشیمی های عسلویه، زیان و عدم النفع زیادی به کشور تحمیل خواهد شد.   در پایان "نفت ما"از مردم شریف و فهیم ایران تقاضا دارد در مصرف گاز صرفه جویی نمایند تا شاید با حمایت مردم بتوان از زیان وارده به علت قطعی گاز پتروشیمی ها و صنایع کاسته شود.