نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 21 دی 1400 ساعت 9:00 https://www.naftema.com/gallery/143042/1/آخرین-آمار-کرونا-جهان-۲۱-دی -------------------------------------------------- عنوان : آخرین آمار کرونا در جهان ۲۱ دی -------------------------------------------------- کرونایی‌های جهان 311 میلیون و 99 هزار و 80 تن شدند. از این تعداد تا صبح سه شنبه 11 ژانویه 2022 بیش از 5 میلیون و 512 هزار و 468 تن فوت و 260 میلیون و 673 هزار و 35 تن بهبود پیدا کرده‌اند.️همچنین از مجموع 44 میلیون و 913 هزار و 577 کیس فعال، حال 93 هزار و 722 تن وخیم گزارش شده است. متن :