نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 25 دی 1400 ساعت 7:58 https://www.naftema.com/news/143141/برنامه-مدرسه-تلویزیونی-امروز-شنبه-۲۵-دی -------------------------------------------------- عنوان : برنامه مدرسه تلویزیونی امروز شنبه ۲۵ دی -------------------------------------------------- بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی شنبه ۲۵ دی ماه مشخص شد. متن :   به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "،   وزارت آموزش و پرورش برنامه مدرسه تلویزیونی برای روز شنبه ۲۵ دی ماه در تمام مقاطع را مشخص کرد. شبکه آموزش: فنی و حرفه‌ای و کاردانش: ساعت٨ تا ٨:٣٠ تراش سنگ - پایه ۱۱- شاخه فنی و حرفه‌ای ساعت٨:٣٠ تا٩ معرق - پایه ۱۱- شاخه فنی و حرفه‌ای ۶پایه ابتدایی: ساعت۱۳:۴۵ تا ١۴:۰۵ فارسی و نگارش پایه اول ساعت ١۴:۰۸تا۱۴:۲۸ بازی و ریاضی پایه دوم ساعت ۱۴:۳۲تا ۱۴:۵۲ فارسی و نگارش پایه سوم ساعت۱۴:۵۵تا۱۵:۱۵ بازی و ریاضی پایه چهارم ساعت ۱۵:۱۸تا۱۵:۳۸ فارسی و نگارش پایه پنجم ساعت ۱۵:۴۰تا ۱۶:۰۰ علوم تجربی و تفکر پایه ششم متوسطه اول: ساعت ۱۶:۰۰تا ۱۶:۳۰ ادبیات فارسی پایه هفتم ساعت۱۶:۳۰تا۱۷:۰۰ ادبیات فارسی پایه هشتم ساعت ١۷:۰۰تا ١۷:۳۰ ادبیات فارسی پایه نهم متوسطه دوم: ساعت ١۷:۳۰تا۱۷:۵۰ شیمی دو - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی ساعت۱۷:۵۰تا ۱۸:۱۰ ریاضی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی ساعت ۱۸:۱۰تا ۱۸:۳۵ شیمی دو - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی ساعت ۱۸:۳۵تا ۱۹:۰۰ ریاضی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی شبکه قرآن: ساعت۸ علوم و معارف قرآنی ۳رشته علوم ومعارف اسلامی ساعت۸:۳۰ درس احکام ۳رشته علوم ومعارف اسلامی. ساعت۱۱ انس با قرآن کودکان پیش دبستان ساعت۱۱:۲۰ درس آموزش قرآن پایه اول دبستان شبکه امید: حل تمرین ساعت ۱۰:۳۰ درس: زیست ۳ پایه: دوزادهم