نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 8 خرداد 1403 ساعت 7:32 https://www.naftema.com/gallery/165345/1/نامه-ساینوپک-جعلی-بودن-اسناد-کاتالیست-شرکت-گلوپک -------------------------------------------------- عنوان :  نامه ساینوپک به جعلی بودن اسناد کاتالیست شرکت گلوپک -------------------------------------------------- در اسناد زیر که مربوط به خرید ‎کاتالیست توسط یکی از ‎پتروشیمی های بزرگ کشور است، مشخصا شرکت ‎ساینوپک به سواستفاده و ‎جعل اسناد توسط ‎شرکت گلوپک اشاره می کند. متن : نفت ما در شبکه "ایکس" نوشت؛در اسناد زیر که مربوط به خرید ‎کاتالیست توسط یکی از ‎پتروشیمی های بزرگ کشور است، مشخصا شرکت ‎ساینوپک به سواستفاده و ‎جعل اسناد توسط ‎شرکت گلوپک اشاره می کند که برخی از مستندات منتشر می شود.