نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 5 دی 1400 ساعت 15:52 https://www.naftema.com/gallery/142638/1/بازدید-مدیرعامل-صندوق-بازنشستگی-پروژه-پادجم -------------------------------------------------- عنوان : بازدید مدیرعامل صندوق بازنشستگی از پروژه پادجم -------------------------------------------------- عصر امروز با حضور دکتر اسکندری مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، دکتر بازارنوی مدیرعامل صبا انرژی، دکتر علیزاده سرپرست پتروشیمی جم،مراحل باکس آپ ترانس پلیمر پاد جم جهت دریافت برق ۲۰کیلوولت از پتروشیمی دماوند آماده بهره برداری قرار می گیرد. متن :