نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 17 مهر 1400 ساعت 12:51 https://www.naftema.com/gallery/140009/1/انتصاب-مدیرعامل-شرکت-مهندسی-توسعه-گاز -------------------------------------------------- عنوان : انتصاب مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز -------------------------------------------------- طی حکمی از سو مهندس چگنی؛ معاون وزیر نفت و مدیرعامل شركت ملی گاز ايران، "رضا نوشادی" به عنوان « مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران» منصوب شد. متن :