نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 27 شهريور 1402 ساعت 11:41 https://www.naftema.com/news/158703/بازدید-مدیرعامل-گروه-گسترش-نفت-گاز-پارسیان-غرفه-پتروشیمی-تبریز -------------------------------------------------- عنوان : بازدید مدیرعامل گروه گسترش نفت و گاز پارسیان از غرفه پتروشیمی تبریز -------------------------------------------------- دکتر قنبری مدیرعامل گروه گسترش نفت و گاز پارسیان از غرفه پتروشیمی تبریز در هفدهمین نمایشگاه ایران پلاست بازدید کرد. متن :  به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"،در این بازدید به اقدامات و عملکردهای پتروشیمی تبریز در مسیر تولید پلیمر و دستاوردهای حاصل شده اشاره شد و  نیازمندیهای شرکت پتروشیمی تبریز در روند توسعه پایدار اشاره گردید.