نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 10 مرداد 1401 ساعت 12:31 https://www.naftema.com/news/147507/دبیرکل-جدید-اوپک-کیست -------------------------------------------------- عنوان : دبیرکل جدید اوپک کیست؟ -------------------------------------------------- هیثم الغیس، دبیرکل کویتی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در حال آماده شدن برای آغاز کار خود در سمت جدید خود است. متن :   به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"، وی همچنین ریاست کمیته فنی مشترک بین سازمان و کشورهای خارج از آن را بر عهده داشت که کمیته نظارت بر تولید و بررسی شرایط بازارهای نفت را بر عهده دارد.  الغیس همچنین سمت رئیس کمیته حسابرسی داخلی سازمان را برعهده داشت و مشارکت‌های مختلفی در این پلتفرم و در سطح شورای حکام آن دارد. الغیس در بخش بازاریابی جهانی شرکت نفت کویت در بخش‌های مختلف فروش حضور داشت و ریاست دفاتر منطقه‌ای شرکت در پکن و لندن را بر عهده داشت و همچنین مدیر بخش تحقیقات و معاون مدیر عامل بازاریابی جهانی بود.