نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 3 خرداد 1401 ساعت 12:19 https://www.naftema.com/news/146058/تهران-بازهم-آلوده-ترین-شهر-جهان -------------------------------------------------- عنوان : تهران بازهم آلوده ترین شهر جهان شد -------------------------------------------------- سامانه سنجش کیفیت هوای شهرهای جهان هم اکنون تهران را آلوده ترین شهر جهان اعلام کرد. متن : به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما "، طبق اطلاعات سامانه رتبه بندی کیفیت هوای شهر‌های جهان، از ساعاتی پیش تهران با شاخص آلودگی ۲۷۷ واحد در رتبه یک آلوده‌ترین شهر‌های جهان قرار گرفته بود. هم اکنون در ساعت ۱۱:۱۵ دقیقه شاخص آلودگی هوای تهران به ۳۷۸ واحد رسیده است. اطلاعات سامانه کنترل کیفیت هوای تهران شاخاص آلودگی در مناطق ۱۳، ۶، ۲، ۲۰، ۱۹، ۲۱، ۹ و ۱۲ روی عدد ۵۰۰ واحدی است.