نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 21 مهر 1400 ساعت 18:58 https://www.naftema.com/news/140153/آغاز-تغییرات-صندوق-بازنشستگی-نفت -------------------------------------------------- عنوان : آغاز تغییرات در صندوق بازنشستگی نفت -------------------------------------------------- با حکم عبدالحسین بیات رییس صندوق سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت منصوب شد. متن : به گزارش "نفت ما"با حکم عبدالحسین بیات رییس هیات رییسه صندوق بازنشستگی نفت عباس حاجی صادق به عنوان رییس صندوق های بازنشستگی رفاه و پس انداز کارکنان صنعت نفت منصوب شد.