نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 19 دی 1400 ساعت 11:41 https://www.naftema.com/gallery/142971/1/شروع-مجدد-فعاليت-پتروشیمی-نوری -------------------------------------------------- عنوان : شروع مجدد فعاليت پتروشیمی نوری -------------------------------------------------- مطابق برنامه ريزي انجام شده، تعميرات اضطراری شرکت انجام و از امروز تاريخ 1400/10/19 تمامي واحدها راه اندازي و در سرويس قرار گرفتند. متن :