نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 23 دی 1399 ساعت 14:28 https://www.naftema.com/video/132071/نحوه-ضدعفونی-کارت-بانکی-تلفن-همراه -------------------------------------------------- عنوان : نحوه ضدعفونی کارت بانکی و تلفن همراه -------------------------------------------------- متن :