نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 1 بهمن 1401 ساعت 7:03 https://www.naftema.com/news/152178/ادامه-اعتصاب-كاركنان-صنعت-نفت -------------------------------------------------- روزنگار نفت/اول بهمن ماه 1357:  عنوان : ادامه اعتصاب كاركنان صنعت نفت -------------------------------------------------- كاركنان صنعت نفت جنوب در يكم بهمن اعلام كردند كه به جز واحدهايي كه مشغول تهيه سوخت مورد نياز داخل كشور هستند، بقيه كاركنان به اعتصاب ادامه مي‌دهند. متن :   به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"، به دنبال اعتصاب گسترده در صنعت نفت ايران، كاركنان صنعت نفت جنوب در يكم بهمن اعلام كردند كه به جز واحدهايي كه مشغول تهيه سوخت مورد نياز داخل كشور هستند، بقيه كاركنان به اعتصاب ادامه مي‌دهند و در عزم راسخ آنها براي بسته نگه‌داشتن شيرهاي نفت به منظور همراهي با انقلاب هيچ خللي به وجود نيامده است. آنان تاكيد كردند براي اتخاذ هر گونه تصميمي در اين زمينه گوش به فرمان رهبر انقلاب هستند.