نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 6 اسفند 1399 ساعت 7:04 https://www.naftema.com/gallery/133242/1/صفحه-اول-روزنامه-های-امروز-۶-اسفند -------------------------------------------------- عنوان : صفحه اول روزنامه های امروز ۶ اسفند -------------------------------------------------- تصاویر صفحه اول روزنامه های امروز چهارشنبه ۶ اسفند ماه . متن :