نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 21 شهريور 1400 ساعت 8:22 https://www.naftema.com/gallery/139183/1/نفت-سپاهان-فراخوان -------------------------------------------------- عنوان : نفت سپاهان فراخوان داد -------------------------------------------------- متن :