نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 24 دی 1400 ساعت 9:18 https://www.naftema.com/news/143124/شركت-هاي-آمريكايي-كنسرسيوم-نفت-ايران -------------------------------------------------- روزنگار نفت/بیست و چهارم دی ماه 1332:  عنوان : شركت‌هاي آمريكايي در كنسرسيوم نفت ايران -------------------------------------------------- در جلسه شوراي امنيت ملي آمريكا كه در 14 ژانويه 1954 برابر با 24 دي 1332 برگزار شد، دالس، وزير امور خارجه آمريكا با اشاره به گزارش 7 ژانويه هوور، معاون وزارت خارجه گفت: «اكنون كه انگليس پذيرفته است كه در كنسرسيوم نفت ايران سهم اقليت را داشته باشد، مهم‌ترين مسئله‌اي كه مي‌ماند اين است كه از نظر قضايي راه مشاركت شركت‌هاي آمريكايي در اين كنسرسيوم باز شود.» متن :  به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "،   به دنبال طرح اين موضوع، چند روز بعد در 19 ژانويه، دادستان كل آمريكا مجوز مشاركت شركت‌هاي آمريكايي در كنسرسيوم ايران را به شوراي امنيت ملي آمريكا ارائه كرد.