نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 20 دی 1400 ساعت 15:58 https://www.naftema.com/gallery/143025/1/ارزش-سهام-عدالت-۲۰-دی -------------------------------------------------- عنوان : ارزش سهام عدالت در ۲۰ دی -------------------------------------------------- ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، ۰.۳درصد کاهش یافت. متن :  به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "،   ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴۹۲هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۲ میلیون و ۵۷هزار تومان، ۲۲ میلیون و ۷۱۴هزار تومان و ۱۱ میلیون و ۱۸۲هزار تومان رسید. ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۷ میلیون و ۲۳۴هزار تومان رسیده است.