نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 18 شهريور 1400 ساعت 8:32 https://www.naftema.com/gallery/139129/1/صدور-اولین-ویزای-طالبان-يک-ايرانی -------------------------------------------------- عنوان : صدور اولین ویزای طالبان برای يک ايرانی -------------------------------------------------- این ویزا برای حامد هادیان، یک خبرنگار ایرانی در مرز «اسلام قلعه» صادر شده است. متن :