نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 29 آبان 1401 ساعت 8:30 https://www.naftema.com/gallery/150270/1/صفحه-اول-روزنامه-های-امروز-29-آبان -------------------------------------------------- عنوان : صفحه اول روزنامه های امروز 29 آبان -------------------------------------------------- تصاویر صفحه اول روزنامه های امروز یکشنبه 29 آبان ماه . متن :