نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 27 شهريور 1400 ساعت 13:31 https://www.naftema.com/news/139390/رییس-هیات-مدیره-بیمه-سرمد-۵-سال-خلع-ید -------------------------------------------------- اختصاصی نفت ما؛ عنوان : رییس هیات مدیره بیمه سرمد ۵ سال خلع ید شد -------------------------------------------------- رییس هیات مدیره بیمه سرمد از کسب تمامی سمت های کلیدی به مدت ۵ سال محروم شد. متن : نامه رسیده به خبرنگار "نفت ما"، نشان می دهد که مجتبی کاتب، رییس هیات مدیره بیمه سرمد به دلیل تخلفات متعدد به مدت پنج سال از کسب هرگونه سمت های مهم محروم شد.