نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 29 آبان 1400 ساعت 7:14 https://www.naftema.com/gallery/141298/1/مبین-انرژی-مناقصه-مزایده-برگزار-می-کند -------------------------------------------------- عنوان : مبین انرژی مناقصه و مزایده برگزار می کند -------------------------------------------------- متن :