نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 27 آبان 1402 ساعت 10:48 https://www.naftema.com/gallery/160693/1/پتروشیمی-تخت-جمشید-مجمع-می-رود -------------------------------------------------- عنوان : پتروشیمی تخت جمشید به مجمع می رود -------------------------------------------------- متن :