نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 19 دی 1400 ساعت 7:25 https://www.naftema.com/news/142954/برنامه-مدرسه-تلویزیونی-امروز-یکشنبه-۱۹-دی -------------------------------------------------- عنوان : برنامه مدرسه تلویزیونی امروز یکشنبه ۱۹ دی -------------------------------------------------- برنامه مدرسه تلویزیونی ایران جدول شماره ۷۹ روز یکشنبه ۱۹ دی اعلام شد. متن :  به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "،     برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یکشنبه ۱۹ دی به این شرح است: شبکه آموزش: فنی و حرفه‌ای و کاردانش: ساعت ۸ تا ۸:۳۰ جلوگیری از ویروسی شدن حافظه - پایه ۱۱- رشته کامپیوتر - شاخه فنی و حرفه‌ای ساعت ۸:۳۰ تا ۹ تهیه کیک - پایه ۱۱- رشته صنایع غذایی - شاخه فنی و حرفه‌ای ۶ پایه ابتدایی: ساعت ۱۳:۴۵ تا ۱۴:۰۵ بازی و ریاضی پایه اول ساعت ۱۴:۰۸ تا ۱۴:۲۸ فارسی و نگارش پایه دوم ساعت ۱۴:۳۲ تا ۱۴:۵۲ بازی و ریاضی پایه سوم ساعت ۱۴:۵۵ تا ۱۵:۱۵ علوم تجربی و تفکر پایه چهارم ساعت ۱۵:۱۸ تا ۱۵:۳۸ بازی و ریاضی پایه پنجم ساعت ۱۵:۴۰ تا ۱۶:۰۰ بازی و ریاضی پایه ششم متوسطه اول: ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۶:۳۰ زبان انگلیسی پایه هفتم ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۰۰ زبان انگلیسی پایه هشتم ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۷:۳۰ زبان انگلیسی پایه نهم متوسطه دوم: ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۷:۵۰ زیست شناسی دو - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی ساعت ۱۷:۵۰ تا ۱۸:۱۰ زیست شناسی دو - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی ساعت ۱۸:۱۰ تا ۱۸:۳۵ ریاضی یک - پایه ۱۰- علوم تجربی ساعت ۱۸:۳۵ تا ۱۹:۰۰ ریاضی یک - پایه ۱۰- رشته علوم تجربی شبکه قرآن: ساعت ۸ صبح درس اخلاق اسلامی۳ رشته علوم و معارف اسلامی ساعت ۸:۳۰ تاریخ اسلام ۳ رشته علوم و معارف اسلامی ساعت ۱۱ درس آموزش قران پایه سوم دبستان ساعت ۱۱:۲۰ درس هدیه‌های آسمانی پایه دوم دبستان شبکه امید: دروس مشترک رشته‌های تجربی، ریاضی و انسانی: ساعت ۱۰:۳۰ درس: مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه: دوازدهم رشته: مشترک رشته ریاضی و تجربی ساعت ۱۱:۰۰ درس: انسان و محیط زیست پایه: یازدهم رشته: مشترک ریاضی تجربی دروس فنی حرفه‌ای: ساعت ۱۲:۰۰ درس: سرویس نگهداری خودرو پایه: یازدهم رشته: مکانیک فنی و حرفه‌ای ساعت ۱۲:۳۰ درس: الزامات محیط کار پایه: دهم رشته: شایستگی‌های غیر فنی‌ حل تمرین ساعت ۱۳:۰۰ درس: ریاضی ۳ پایه: دوازدهم مشاوره درس: ریاضی ۱