نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 9 مرداد 1401 ساعت 7:30 https://www.naftema.com/news/147454/تصویب-نخستین-قانون-نفت-ایران -------------------------------------------------- روزنگار نفت/نهم مرداد 1336:  عنوان : تصویب نخستین قانون نفت ایران -------------------------------------------------- نخستین قانون نفت ایران به تصویب رسید. متن :   به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"،  در نهم مرداد 1336 نخستین قانون نفت ایران به تصویب رسید و به موجب آن اجازه توسعه سریع صنعت نفت ایران در سراسر کشور و از طریق قراردادهای جدید نفتی به شرکت ملی نفت ایران داده شد.