نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 28 آبان 1401 ساعت 9:46 https://www.naftema.com/news/150252/انتصابی-جنجالی-شتاب-زده-وزارت-نفت -------------------------------------------------- عنوان : انتصابی جنجالی و شتاب زده در وزارت نفت -------------------------------------------------- حسین اسماعیلی شهمیرزادی مدیر کل اروپا امریکا و کشورهای لاتین یک استاد و متخصص در حوزه بین الملل یک شبه برکنار شد. متن :   به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"، در انتصابی شتاب زده احمد اسدزاده معاون بین الملل نفت در نبود وزیر نفت که به دلیل ماموریت خارج از کشور حضور دارد دکتر حسین اسماعیلی مدیر کل باسابقه و خوشنام اروپا و امریکا وزارت نفت را پس از پانزده سال برکنار کرد تا یکی از نیروی های به ظاهر ارزشی و بی تجربه را از حلقه خود جایگزین کند. پیش از این اسدزاده از ابتدای استخدام بعنوان کارشناس زیر مجموعه یکی از ادارات اداره کل اروپا و آمریکا مشغول بکار بود.