نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 4 مهر 1399 ساعت 9:10 https://www.naftema.com/news/128078/برنامه-درسی-۴-مهر-مدرسه-تلویزیونی -------------------------------------------------- عنوان : برنامه درسی ۴ مهر در مدرسه تلویزیونی -------------------------------------------------- جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه برای امروز و از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد. متن :  به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "،   برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز جمعه۴ مهر ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است: شبکه ‌آموزش: فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت٨  تا ٨:٣٠ : اسکلت سازی-  پایه ۱۱ - رشته ساختمان  -  شاخه فنی، حرفه ای     ساعت٨:٣٠ تا٩ : دانش فنی تخصصی/ادامه پودمان اول -  پایه۱۲- رشته طراحی و دوخت  - شاخه  فنی وحرفه ای    ساعت ٩ تا ٩:٣٠ : کارگاه گرافیک  _  پایه ۱۲ _ رشته  گرافیک  _ شاخه فنی و حرفه ای  ۶پایه ابتدایی: فارسی وزندگی بامحوریت پایه اول خانم زهره جانی پور ساعت ۱۰:۴۵تا۱۱:۱۰ ریاضی وزندگی  بامحوریت پایه پنجم خانم سیده زینت موسوی ساعت ۱۱:۱۰تا۱۱:۳۵ علوم تجربی وزندگی بامحوریت پایه ششم خانم معصومه عسگری ساعت ۱۱:۳۵تا۱۲:۰۵ توانمندسازی معلمان  یادگیری مبتنی بربازی آقای مجیدبایرامی ساعت ۱۲:۰۵تا۱۲:۳۰ اولیا ومعلمان مشکلات یادگیری دانش آموزان خانم آزیتا محمودپور ساعت ۱۲:۳۰تا۱۲:۵۵ اولیا وکودکان پایه اولی مهارت های فرزندپروری خانم فاطمه شورچی ساعت ۱۲:۵۵تا۱۳:۲۰ فارسی ونگارش (مقدماتی) ویژه دانش آموزان ناشنوا خانم محبوبه طاهری ساعت ۱۳:۲۰تا۱۳:۴۵ متوسطه اول: ساعت ١۴:٣٠  تا١۵:٠٠ کار و فناوری /پودمان نوآوری و فناوری -قسمت دوم   پایه هفتم  ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠  کار و فناوری /پودمان کاربا فلزات - قسمت دوم    پایه هشتم ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ کار و فناوری/ پودمان الگوریتم - قسمت دوم    پایه نهم  دوره آموزش مجازی متوسطه : ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ : مدیریت کلاس شخصیت شناسی و تاثیرش در یادگیری موثر ۵ متوسطه دوم  :  ساعت ١۶:٣٠ تا١٧  تفکر و سواد رسانه ای /درس انتخابی    پایه١٠ مشترک تمامی رشته ها       ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زمین شناسی  پایه ۱۱ علوم تجربی و ریاضی فیزیک   ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ تاریخ معاصر    پایه ۱۰   رشته علوم تجربی و ریاضی شبکه ۴ ساعت۷:۳۰درس علوم وفنون ادبی۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی. ساعت۸ درس فارسی۲پایه۱۱ مشترک همه رشته ها. ساعت۸:۳۰درس علوم وفنون ادبی۲ پایه۱۱ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی. ساعت۱۰:۱۵درس تاریخ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی . ساعت۱۰:۴۵درس نگارش۱و۳ پایه۱۰مشترک تمام رشته ها.  ساعت۱۱:۱۵درس تاریخ۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی. ساعت۱۱:۴۵درس ریاضی آمار۳ پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی ساعت۱۲:۱۵درس حسابان۱ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک. ساعت۱۲:۴۵درس فیزیک۱ پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک. ساعت۱۳:۱۵درس ریاضی وآمار۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی شبکه قران ومعارف اسلامی ساعت۱۵درس اصول وعقاید۳ پایه۱۲رشته علوم ومعارف اسلامی. ساعت۱۵:۳۰درس اصول وعقاید۲پایه۱۱رشته علوم و معارف قرآنی ساعت۱۶درس دین وزندگی۲پایه ۱۱رشته ریاضی و تجربی. ساعت۱۶:۳۰درس اصول عقاید۱پایه۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی.