نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 21 دی 1400 ساعت 15:07 https://www.naftema.com/gallery/143071/1/ارزش-سهام-عدالت-۲۱-دی-ماه -------------------------------------------------- عنوان : ارزش سهام عدالت ۲۱ دی‌ماه -------------------------------------------------- ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، ۰.۲درصد افزایش یافت. متن :  به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "،   ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴۹۲هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۲ میلیون و ۷۹هزار تومان، ۲۲ میلیون و ۷۵۵هزار تومان و ۱۱ میلیون و ۲۰۳هزار تومان رسید.  ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۷ میلیون و ۲۴۷هزار تومان رسیده است.