نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 16 آذر 1401 ساعت 7:36 https://www.naftema.com/gallery/150776/1/نفت-سپاهان-فراخوان -------------------------------------------------- عنوان : نفت سپاهان فراخوان داد -------------------------------------------------- متن :