نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 22 مهر 1400 ساعت 13:25 https://www.naftema.com/news/140173/دلیل-حذف-دو-خبر-نفت -------------------------------------------------- عنوان : دلیل حذف دو خبر از "نفت ما" -------------------------------------------------- بنا به درخواست و پیگیری اداره کل روابط عمومی وزارت دفاع دو خبر مربوط "تغییر مدیرعامل شستان "و "تغییر مدیر عامل ساتا" از روی خروجی "نفت ما " حذف گردید. متن : روز گذشته دو خبر بر روی خروجی "نفت ما" مبنی بر تغییر مدیران عامل ساتا و شستان قرار گرفت که بر خلاف رویه های قبلی زیر مجموعه های این وزارتخانه با پیگیری های سراسر مهر آمیز و تعامل مطلوب روابط عمومی وزارت دفاع از نفت ما حذف شد. "نفت ما " به عنوان رسانه مرجع با احترام به مخاطبین محترم به محض اعلام رسمی تغییرات و انتصابات همچون گذشته اخبار را به اطلاع مخاطبین خود خواهد رساند.