نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 1 خرداد 1401 ساعت 23:06 https://www.naftema.com/video/146014/فیلم-نفت-پشت-پرده-برخوردهای-سیاسی-صنعت-سی-ان-جی -------------------------------------------------- عنوان : فیلم "نفت ما" از پشت پرده برخوردهای سیاسی با صنعت سی ان جی -------------------------------------------------- تولیدکنندگان برای دیدار با مسئولان پشت در اتاقشان التماس می کنند؛ اما مشاهده می شود که دلالان هروز در اتاق مسئولان هستند! فایل صوتی دلالان را داریم که چگونه تولید داخل را تخریب می کنند! متن : تولیدکنندگان برای دیدار با مسئولان پشت در اتاقشان التماس می کنند؛ اما مشاهده می شود که دلالان هروز در اتاق مسئولان هستند! فایل صوتی دلالان را داریم که چگونه تولید داخل را تخریب می کنند!