نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 30 آبان 1400 ساعت 10:49 https://www.naftema.com/video/141352/عروسک-سازی-اسکناس-ونزوئلا -------------------------------------------------- عنوان : عروسک سازی با اسکناس در ونزوئلا -------------------------------------------------- در ونزوئلا به دلیل تورم چندصد درصدی ارزش پول ملی بسیار پایین است و در نتیجه ارزش اسکناس ونزوئلا از کاغذ رنگی هم ارزان تر است. متن :