نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 1 بهمن 1401 ساعت 10:50 https://www.naftema.com/news/152198/حیدرنیا-مدیرعامل-پتروشیمی-شیراز -------------------------------------------------- اختصاصی نفت ما؛ عنوان : حیدرنیا مدیرعامل پتروشیمی شیراز شد -------------------------------------------------- طی حکمی از سوی نفت و گاز پارسیان ،احمدرضا حیدر نیا به عنوان مدیرعامل پتروشیمی شیراز معرفی شد. متن :   به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"، حیدر نیا که از مدیران با سابقه صنعت پتروشیمی است پیش از این مدیر عامل شرکت پتروشیمی سیراف را بر عهده داشت.