نفت ما | آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی 4 تير 1401 ساعت 13:56 https://www.naftema.com/gallery/146645/1/تکذیب-دستگیری-دختر-وزیر-نفت-سابق -------------------------------------------------- عنوان : تکذیب دستگیری دختر وزیر نفت سابق -------------------------------------------------- نگنه شایعه دستگیری دخترش به اتهام جاسوسی را تکذیب کرد. متن :